• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Jaunumi

 • 2020.GADĀ PLĀNOTA ZVANU IELAS SAVIENOJUMA AR LĪVZEMES IELU IZBŪVE

  2019.gada 12.decembrī Salaspils novada dome pieņēma lēmumu par atklāta iepirkuma konkursa "Zvanu ielas savienojuma ar Līvzemes ielu izbūve Salaspilī" izsludināšanu. Zvanu ielas posma izbūve paredzēta uzņēmējdarbības veicināšanai, jo nodrošinās kravas autotransporta ērtāku piekļuvi pie zemes gabaliem ar funkcionālo zonējumu “Jauktas centru apbūves teritorija” un “Rūpnieciskās apbūves teritorija”. Šobrīd šajā teritorijā darbojās trīs uzņēmumi, bet teritorijas attīstības potenciāls ir daudz lielāks, jo tuvumā atrodas daudzi brīvi zemes gabali, t.sk. pašvaldībai piederoši. Vienlaicīgi tiks veikta autotransporta plūsmas novirzīšana no blīvi apdzīvotas savrupmāju apbūves teritorijas Gaismas ielā, jo turpmāk rūpnieciskās apbūves teritorijai un jauktas centru apbūves teritorija piekļuve tiks nodrošināta arī no Līvzemes ielas. 

 • PAŠVALDĪBAS CEĻA C51 PĀRBŪVE PABEIGTA

  2019.gada 19.decembrī ekspluatācijā tika pieņemts pašvaldības ceļš C51 "Šķirotava-Saurieši-Granīta iela". Ceļa rekonstrukcijas ietvaros ir pārbūvēts 1317 metrus garš ceļa posms. Ir atjaunota esošā un izveidota jauna ūdens novades sistēma, kā arī paplašināts esošais ceļš visā tā garumā. Tagad pat lielgabarīta transportam būs iespējama ērta pārvietošanās, izmatojot lokveida kustību pa apli. Jaunais ceļa posms nodrošinās piekļuvi arī trim uzņēmumiem, kam tādas līdz šim nebija vispār. Ceļa pārbūve nākotnē veicinās visu šajā vietā esošo uzņēmumu izaugsmi, kā arī uzņēmējdarbības attīstību līdz šim tukšajos zemes gabalos, kas nu ir aizsniedzami. Kopējās ceļa pārbūves izmaksas ir 684 702.30 EUR (t.sk. PVN), no kuriem 400 000 EUR finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 284 702,30 EUR finansēja Salaspils novada pašvaldība kā ikgadējo atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai novadā.

 • PLĀNOTA PAŠVALDĪBAS CEĻA C51 PĀRBŪVE

  Salaspils novada pašvaldība 2018.gada 18.jūnijā ir noslēgusi līgumu par pašvaldības ceļa C51 "Šķirotava-Saurieši-Granīta iela" pārbūvi un jauna posma izbūvi kopā 1,3 km garumā. Šis ceļš atrodas rūpnieciskās ražošanas teritorijā, Acones ciemā, Salaspils novadā un ikdienā savas uzņēmējdarbības vajadzībām to izmanto vismaz 14 ekonomiski aktīvi uzņēmumi ar ļoti dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, kā arī vienlaikus šis ceļš nodrošina piekļuvi 25 zemes gabaliem. Būvdarbu izpildes termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu ir noteikts 2019.gada 19.decembris. Ceļa pārbūves kopējās izmaksas saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu ir 670 673,38 EUR (t.sk. PVN) no kuriem 400 000 EUR līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 270673,38 EUR finansē Salaspils novada pašvaldība. Ceļa pārbūve tiek īstenota projekta "Pašvaldības autoceļu, ielu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā" ietvaros.   

 • Salaspils novada attīstības programmas buklets 2019.-2025. gadam

  Attīstības programmas informatīvais buklets par Salaspils novada attīstības rādītājiem un nozaru galvenajiem izaicinājumiem nākošajā attīstības periodā