• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Salaspils novada attīstības programmas buklets 2019.-2025. gadam