• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

PLĀNOTA PAŠVALDĪBAS CEĻA C51 PĀRBŪVE

Salaspils novada pašvaldība 2018.gada 18.jūnijā ir noslēgusi līgumu par pašvaldības ceļa C51 "Šķirotava-Saurieši-Granīta iela" pārbūvi un jauna posma izbūvi kopā 1,3 km garumā. Šis ceļš atrodas rūpnieciskās ražošanas teritorijā, Acones ciemā, Salaspils novadā un ikdienā savas uzņēmējdarbības vajadzībām to izmanto vismaz 14 ekonomiski aktīvi uzņēmumi ar ļoti dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, kā arī vienlaikus šis ceļš nodrošina piekļuvi 25 zemes gabaliem. Būvdarbu izpildes termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu ir noteikts 2019.gada 19.decembris. Ceļa pārbūves kopējās izmaksas saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu ir 670 673,38 EUR (t.sk. PVN) no kuriem 400 000 EUR līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 270673,38 EUR finansē Salaspils novada pašvaldība. Ceļa pārbūve tiek īstenota projekta "Pašvaldības autoceļu, ielu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā" ietvaros.