• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Par Salaspili

SALASPILS NOVADS – MŪSU MĀJAS RADOŠAI IZAUGSMEI ZIEDOŠĀ VIDĒ

Salaspils novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Daugavas labajā krastā, Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā. Salaspils novada kopējā teritorijas platība ir 127 km². Novada administratīvais centrs ir Salaspils pilsēta, kas atrodas 18 km attālumā no Rīgas, 11 km - Ikšķiles, 18 km no Ogres un 21 km attālumā no Baldones. Salaspils novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā. Salaspils novads atrodas Rīgas aglomerācijā, jo Salaspils novadā ciemi, Salaspils pilsēta, kā arī lauku apdzīvotās vietas ar koncentrētu apbūvi veido faktiski saplūstošu apbūvi ar Rīgas pilsētu. Salaspils pašvaldības iedzīvotājiem ir ļoti ciešas ekonomiskās saites ar Rīgas pilsētu. Tā, piemēram, daudzi pašvaldības iedzīvotāji ir nodarbināti Rīgā. To veicina arī izdevīgais Salaspils ģeogrāfiskais izvietojums, arī laba transporta infrastruktūra – valsts, kā arī reģionālas nozīmes autoceļi un dzelzceļš. Galvenie autoceļi:

- A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) šķērso Salaspils novadu tās austrumu daļā, saistot to ar Vidzemes šoseju, Tallinas šoseju un Baltezeru;

 - A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte), kurš, šķērsojot Rīgas HES aizsprostu, saista Salaspili ar Doles salu, Ķekavu un Daugmales pagastu;

 - A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki), kas piekļaujas pilsētas dzīvojamai zonai no dienvidu puses un saista pilsētu ar Rīgu un Ogri.

Salaspils novadā atrodas divi Latvijas nozīmīgi enerģētikas objekti: Rīgas HES uz Daugavas (kopējā jauda 402 MW) un Rīgas TEC-2 Aconē, (elektriskā jauda 600 MW; siltuma jauda 1124 MW).


SALASPILS NOVADA SOCIĀLEKONOMISKAIS PROFILS

Teritorijas platība:

  • Salaspils pagasts 107.9 km2
  • Salaspils pilsēta 15.12 km2
  • Kopā 123.02 km2

Datu avots: Salaspils novada pašvaldība


Iedzīvotāju skaits gada sākumā – 24 310 (01.07.2022.):

  • Salaspils pilsētā 18 608
  • Salaspils pagastā 5 702

Darbaspējas vecumā – 15607,  t.sk. vīrieši – 7820, sievietes – 7787.

Datu avots: http://pmlp.gov.lv/


Reģistrēto bezdarbnieku skaits uz 31.10.2022. - 461 (3.1%) 

Datu avots: http://www.nva.gov.lv/.


Attīstības līmeņa indekss pēc 2020. gada datiem – 0.410 (15.vieta starp 109 novadiem)  Datu avots: http://www.vraa.gov.lv


Reģistrēto uzņēmumu skaits uz 01.11.2022. – 1732

Datu avots: Lursoft

Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2022.gadā:

  • bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50  1157 euro
  • privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >50 – 1419 euro

Datu avots: http://raim.gov.lv/


Salaspils novada pašvaldības budžets 2022.gadā (izdevumi) – 36 839 717 euro.

Datu avots: Salaspils novada pašvaldība


Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādes:

  • pirmskolas izglītības iestādes – 5 (ar struktūrvienībām)
  • Vispārizglītojošās skolas – 2
  • Citas izglītības iestādes – 4  

Datu avots: Salaspils novada pašvaldība