• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Kontakti

addressLīvzemes iela 8, Salaspils


Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 
Tālr. 67981011 
Fakss 67981032 
e-pasts:  dome@salaspils.lv

Rekvizīti un norēķinu konti

Salaspils novada dome
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
PVN reģ. Nr. LV 90000024008
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008
AS SEB BANKA
Kods UNLALV2X
Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7Jautājiet mums

check