• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Atbalsts uzņēmējiem

Nekustamā īpašuma atlaide - 50% apmērā:

1. Jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem pirmos piecus gadus no ražošanas uzsākšanas, ja:

 • nekustamā īpašumā notiek ražošana;
 • iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem (visa gada laikā).

2. Uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas Nr. 800/2008, I pielikumā sniegto definīciju un kuri pēc galvenā darbības veida atbilst NACE klasifikatorā ražošanas uzņēmumam, ja:

 • uzņēmumā notiek ražošana;
 • nodarbināti ne mazāk par 5 darbiniekiem iepriekšējā gadā;
 • aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu strādājošo ne mazāk kā 1400,00 euro iepriekšējā gadā


Salaspils novada pašvaldības budžetā uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei katru gadu tiek plānots finansējums ~100 000 euro apmērā.

Uzņēmējdarbības iespējas un ieguvumi Salaspils novadā:

 • Salaspils novads ir pašā Latvijas centrā.
 • Rīgas tuvums – tikai 18 km (Rīgas centrs).
 • Salaspils novadu šķērso Eiropas autoceļš E67 (Via Baltica).
 • Salaspils novadu šķērso Eiropas autoceļš E22
 • Salaspils novadu šķērso A6 autoceļš Rīga—Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas robeža (Pāternieki).
 • Blakus Ziemeļu – Dienvidu Eiropas autoceļam E77 (Pleskava – Budapešta).
 • Nākotnē  Rail Baltica dzelzceļa līnija ar intermodālo loģistikas centru Salaspils novadā.