• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

Foto Nekustamais īpašums Kadastrs Adrese Piebraucamais ceļš Vieta Platība Izmantošana Kadastra vērtība
Pašvaldības 80310010064 Brīvnieki 6, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov. Asfalts Ciems 1.72 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 11376 EUR
Pašvaldības 80110040104 Gaismas iela 14C, Salaspils Grunts Pilsēta 0.46 ha Dabas un apstādījumu teritorija 321 EUR
Pašvaldības 80110040107 Gaismas iela 14E, Salaspils Grunts Pilsēta 1.06 Dabas un apstādījumu teritorija 57538 EUR
Pašvaldības 80110020413 Rīgas iela 123, Salaspils pag., Salaspils nov. Asfalts Pagasts 95.11 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija un Mežu teritorija 221029 EUR
Pašvaldības 80110030318 Miera iela 2/1, Salaspils, Salaspils novads Grunts Pilsēta 2.0044 Publiskās apbūves teritoija 2385 EUR
Pašvaldības 80110020024 Lazdu iela bez adreses, Salaspils, Salaspils novads Grunts Pilsēta 1.9792 Mazstāvu apbūves teritorija 53166 EUR
Pašvaldības 80110020021 Lazdu iela 1B, Salaspils Grunts Pilsēta 6.6297 Publiskās apbūves teritoija 9282 EUR
Pašvaldības 80110020023 Lazdu iela 5, Salaspils Asfalts Pilsēta 5.0951 Rūpnieciskās apbūves teritorija un Mežu teritorija 7062 EUR