• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

 • Lai veidot sekmīgu un konstruktīvi sadarbību starp Jums kā potenciālo sadarbības partneri un Salaspils novada pašvaldību, aicinām sazināties ar Salaspils novada pašvaldības kontaktpersonām, lai apspriestu Jūsu piedāvātās uzņēmējdarbības attīstības idejas un iespējas attiecīgajā zemes vienībā. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt sadaļā “Kontakti”.

 • Atpakaļ
  Nekustamais īpašumsPašvaldības
  Kadastrs80110030151
  AdreseKrasta iela 2/1, Salaspils
  Piebraucamais ceļšAsfalts
  VietaPilsēta
  Platība2.5 ha
  IzmantošanaRūpnieciskās apbūves teritorija
  Kadastra vērtība91098 EUR

  Inženierkomunikācijas

  Ir iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Ir pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.

  Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv.

  Atrašanās vieta
  Zemes gabals atrodas Salaspils pilsētā, Ziemeļu-Austrumu daļā (pie pilsētas robežas) un robežojas ar Miera ielu un Krasta ielu. Attālums līdz A4 - 1,9 km, līdz A6 - 4,8 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 2,4 km.

  Piekļuve
  Zemes gabalam ir izveidota iebrauktuve no pašvaldības īpašumā esošās Krasta ielas, kas ir ar asfaltbetona segumu. Līdz Krasta ielai ir nodrošināta piekļuve pa Miera ielu, kas ir ar asfaltbetona segumu.

  Sabiedriskais transports
  Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 2 km, autobuss – 0,9 km.

  Apraksts

  Zemes gabals ir ar līdzenu reljefu (noplanēts). Koku un krūmu uz tā nav. Uz zemes gabala robežas atrodas sarga māja (citai juridiskai personai piederoša), zemes gabalam apkārt ir stiepļu žogs un pie piebraucamā ceļa ir vārti. Plānots sarga māju nodalīt no kopējā zemes gabala atsevišķā zemes vienībā.

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:

  - rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība;

  - rezervuāru, bunkuru, silosu un noliktavu ēku;

  - elevatoru – noliktavu uzņēmumu būvju būvniecība;

  - automašīnu stāvlaukumu būvniecība;

  - rūpnieciskās ražošanas ēku, kas paredzētas auto remonta darbnīcām, vai auto mazgātuvei, būvniecība;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā ievēro šādas apbūves prasības:

  - apbūves maksimālais augstums 15 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem), ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu augstumu;

  - maksimālais stāvu skaits – 4 stāvi, ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu būves veidošanas principu;

  - zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte nepārsniedz 150%;

  - brīvā teritorija - 10% no zemes vienības platības;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā zemes vienību atļauts norobežot ar blīvu necaurredzamu žogu, kura augstums nepārsniedz 2.2 metri.