• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

 • Lai veidot sekmīgu un konstruktīvi sadarbību starp Jums kā potenciālo sadarbības partneri un Salaspils novada pašvaldību, aicinām sazināties ar Salaspils novada pašvaldības kontaktpersonām, lai apspriestu Jūsu piedāvātās uzņēmējdarbības attīstības idejas un iespējas attiecīgajā zemes vienībā. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt sadaļā “Kontakti”.

 • Atpakaļ
  Nekustamais īpašumsPašvaldības
  Kadastrs80310010702
  AdreseGranīta iela 33 k-8, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov.
  Piebraucamais ceļšGrants/šķembas
  VietaCiems
  Platība0.59 ha
  IzmantošanaRūpnieciskās apbūves teritorija
  Kadastra vērtība88 EUR

  Inženierkomunikā cijas
  Nav iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Nav pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
  Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

  Atrašanās vieta
  Zemes gabals atrodas Salaspils novadā, Ziemeļu daļā (pie novada robežas) un robežojas ar pašvaldības īpašumu ar kadastra nr. 80310010718, kurš robežojas ar Granīta ielu (asfalta segums). Attālums līdz A4 – 8,7 km, līdz A6 - 14,9 km (virzienā A4 – A6) , līdz Salaspils pilsētas centram – 12,2 km, līdz Rīgas robežai – 3,8 km.

  Piekļuve
  Zemes gabalam ir izveidota iebrauktuve no pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala ar kadastra nr. 80310010718 (ceļš ar asfalta un daļēji ar betona plākšņu segumu), kas iziet uz Granīta ielas (asfaltbetona segums). 2019.gadā plānota piebraucamā ceļa rekonstrukcija. 

  Sabiedriskais transports
  Autobusa pietura – 1,5 km.

  Apraksts

  Uz zemes gabala ir koki un krūmi.

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:

  - rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība;

  - rezervuāru, bunkuru, silosu un noliktavu ēku;

  - elevatoru – noliktavu uzņēmumu būvju būvniecība;

  - automašīnu stāvlaukumu būvniecība;

  - rūpnieciskās ražošanas ēku, kas paredzētas auto remonta darbnīcām, vai auto mazgātuvei, būvniecība;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā ievēro šādas apbūves prasības:

  - apbūves maksimālais augstums 15 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem), ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu augstumu;

  - maksimālais stāvu skaits – 4 stāvi, ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu būves veidošanas principu;

  - zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte nepārsniedz 150%;

  - brīvā teritorija - 10% no zemes vienības platības;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā zemes vienību atļauts norobežot ar blīvu necaurredzamu žogu, kura augstums nepārsniedz 2.2 m.