• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

 • Lai veidot sekmīgu un konstruktīvi sadarbību starp Jums kā potenciālo sadarbības partneri un Salaspils novada pašvaldību, aicinām sazināties ar Salaspils novada pašvaldības kontaktpersonām, lai apspriestu Jūsu piedāvātās uzņēmējdarbības attīstības idejas un iespējas attiecīgajā zemes vienībā. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt sadaļā “Kontakti”.

 • Atpakaļ
  Nekustamais īpašumsPašvaldības
  Kadastrs80110040107
  AdreseGaismas iela 14E, Salaspils
  Piebraucamais ceļšGrunts
  VietaPilsēta
  Platība1.06
  IzmantošanaDabas un apstādījumu teritorija
  Kadastra vērtība57538 EUR

  Inženierkomunikācijas
  Nav iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Nav pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
  Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

  Atrašanās vieta
  Zemes gabals atrodas Salaspils pilsētā, Dienvidu-Austrumu daļā (pie pilsētas robežas) un robežojas ar Zvanu ielu. Attālums līdz A4 – 2.12 km, līdz A6 - 2,5 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 2,7 km.

  Piekļuve
  Zemes gabalam ir piekļuve no pašvaldības īpašumā esošās Zvanu ielas, kas ir ar grunts segumu (nezibūvēta perspektīvā iela). Līdz Zvanu ielai ir nodrošināta piekļuve pa Gaismas ielu (asfalta segums).

  Sabiedriskais transports
  Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 2 km (maršrutā Gaismas iela - Līvzemes iela - Miera iela), autobuss – 1 km.

  Apraksts

  Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu. Uz zemes gabala ir koki un krūmi. Lai mainītu funkcionālo zonējumu uz citu (piemēram uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju) ir nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu.

  Dabas un apstādījumu teritorijās:
  galvenās izmantošanas ietvaros ir atļauta tādu būvju būvniecība, kas ir saistītas ar publiskās ārtelpas labiekārtošanu;

  Dabas un apstādījumu teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas:

  • viesnīcas, restorāna, kafejnīcas un bāra ēkas būvniecība, kuras platība nepārsniedz 100 m 2 un kurai ir 1 virszemes stāvs;
  • apjumtas vasaras estrādes, kas netiek apkurināta, būvniecība, kuras platība nepārsniedz 100 m 2 un kurai ir 1 virszemes stāvs;
  • ar kapsētām saistīto būvju būvniecība kapsētu teritorijās.
  • brīvdabas sporta laukumu, izņemot trases autosportam un motosportam, vai arī zirgu jāšanas sporta trases būvniecība.