• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

Atpakaļ
Nekustamais īpašumsPašvaldības
Kadastrs80110040107
AdreseGaismas iela 14E, Salaspils
Piebraucamais ceļšGrunts
VietaPilsēta
Platība1.06
IzmantošanaDabas un apstādījumu teritorija
Kadastra vērtība57538 EUR

Inženierkomunikācijas
Nav iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Nav pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

Atrašanās vieta
Zemes gabals atrodas Salaspils pilsētā, Dienvidu-Austrumu daļā (pie pilsētas robežas) un robežojas ar Zvanu ielu. Attālums līdz A4 – 2.12 km, līdz A6 - 2,5 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 2,7 km.

Piekļuve
Zemes gabalam ir piekļuve no pašvaldības īpašumā esošās Zvanu ielas, kas ir ar grunts segumu (nezibūvēta perspektīvā iela). Līdz Zvanu ielai ir nodrošināta piekļuve pa Gaismas ielu (asfalta segums).

Sabiedriskais transports
Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 2 km (maršrutā Gaismas iela - Līvzemes iela - Miera iela), autobuss – 1 km.

Apraksts

Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu. Uz zemes gabala ir koki un krūmi. Lai mainītu funkcionālo zonējumu uz citu (piemēram uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju) ir nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu.

Dabas un apstādījumu teritorijās:
galvenās izmantošanas ietvaros ir atļauta tādu būvju būvniecība, kas ir saistītas ar publiskās ārtelpas labiekārtošanu;

Dabas un apstādījumu teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas:

  • viesnīcas, restorāna, kafejnīcas un bāra ēkas būvniecība, kuras platība nepārsniedz 100 m 2 un kurai ir 1 virszemes stāvs;
  • apjumtas vasaras estrādes, kas netiek apkurināta, būvniecība, kuras platība nepārsniedz 100 m 2 un kurai ir 1 virszemes stāvs;
  • ar kapsētām saistīto būvju būvniecība kapsētu teritorijās.
  • brīvdabas sporta laukumu, izņemot trases autosportam un motosportam, vai arī zirgu jāšanas sporta trases būvniecība.