• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

Atpakaļ
Nekustamais īpašumsPašvaldības
Kadastrs80110020021
AdreseLazdu iela 1B, Salaspils
Piebraucamais ceļšGrunts
VietaPilsēta
Platība6.6297
IzmantošanaPubliskās apbūves teritoija
Kadastra vērtība9282 EUR

Inženierkomunikācijas:
Nav iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Nav pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

Atrašanās vieta:
Zemes gabals atrodas Salaspils novadā, Ziemeļu daļā (pie pilsētas robežas) un robežojas ar Lazdu ielu (grunts segums). Attālums līdz A4 – 8,5 km (virzienā Saurieši – A4), līdz A6 - 3,2 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 3,5 km.

Piekļuve:
Zemes gabalam ir izveidota iebrauktuve no pašvaldības īpašumā esošās Lazdu ielas, kas ir ar asfaltbetona un grunts segumu.

Sabiedriskais transports:
Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 2,2 km, autobuss – 1,2 km.

Apraksts:
Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu. Uz zemes gabala ir mežs.

Rūpnieciskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:

- rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība;

- rezervuāru, bunkuru, silosu un noliktavu ēku;

- elevatoru – noliktavu uzņēmumu būvju būvniecība;

- automašīnu stāvlaukumu būvniecība;

- rūpnieciskās ražošanas ēku, kas paredzētas auto remonta darbnīcām, vai auto mazgātuvei, būvniecība;

Rūpnieciskās apbūves teritorijā ievēro šādas apbūves prasības:

- apbūves maksimālais augstums 15 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem), ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu augstumu;

- maksimālais stāvu skaits – 4 stāvi, ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu būves veidošanas principu;

- zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte nepārsniedz 150%;

- brīvā teritorija - 10% no zemes vienības platības;

Rūpnieciskās apbūves teritorijā zemes vienību atļauts norobežot ar blīvu necaurredzamu žogu, kura augstums nepārsniedz 2.2 metri.