• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

Atpakaļ
Nekustamais īpašumsPašvaldības
Kadastrs80110020024
AdreseLazdu iela bez adreses, Salaspils, Salaspils novads
Piebraucamais ceļšGrunts
VietaPilsēta
Platība1.9792
IzmantošanaMazstāvu apbūves teritorija
Kadastra vērtība53166 EUR

Inženierkomunikācijas
Nav iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Nav pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

Atrašanās vieta
Zemes gabals atrodas Salaspils novadā, Ziemeļu daļā un robežojas ar Lazdu ielu (grunts segums). Attālums līdz A4 – 8,5 km (virzienā Saurieši – A4), līdz A6 - 3,2 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 3,5 km.

Piekļuve
Zemes gabalam ir izveidota iebrauktuve no pašvaldības īpašumā esošās Lazdu ielas, kas ir ar asfaltbetona un grunts segumu.

Sabiedriskais transports
Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 2,2 km, autobuss – 1,2 km.

Apraksts

Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu.

Mazstāvu apbūves teritorijās katrā zemes vienībā atļauta:

- vienas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas būvniecība;

- vienas divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība;

- vienas triju vai vairāku dzīvokļu mājas būvniecība;

- vienas dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas būvniecība;

- vienas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas būvniecība;

- vienas skolas, ēkas būvniecība;

- vienas mazumtirdzniecības ēkas, izņemot degvielas uzpildes stacijas un gāzes uzpildes stacijas, būvniecība;

- vienas viesnīcu ēkas būvniecība;

- vienas sporta ēkas būvniecība;

- vienas sporta būves, izņemot auto un moto trases, vai arī zirgu jāšanas sporta trases būvniecība;

- vienas biroju ēkas būvniecība;

- vienas restorāna, kafejnīcas vai bāra ēkas būvniecība;

- vienas vai vairāku tādu būvju būvniecība, kas ir saistītas ar publiskās ārtelpas labiekārtošanu

Mazstāvu apbūves teritorijās ievēro šādas apbūves prasības:

- no jauna veidojamās zemes vienības platība ir ne mazāka kā 1200 m 2 .

- zemes vienības minimālā fronte ir 15 metri,

- apbūves maksimālais augstums 12 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem);

- maksimālais virszemes stāvu skaits 3 stāvi;

- zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nepārsniedz 40 % no zemes vienības platības, būvējot viena dzīvokļa dzīvojamo un divu dzīvokļu dzīvojamo māju - 30 %;

- brīvā teritorija - 20% no zemes vienības platības, būvējot viena dzīvokļa dzīvojamo un divu dzīvokļu dzīvojamo māju - 40%;

- . brīvā teritorija, zemes vienībā ar pirmsskolas ēkām - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību;

- priekšpagalma minimālais dziļums - 3 metri no ielas sarkanās līnijas;

- priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas – 6 metri no ielas sarkanās līnijas;

- virszemes būvju minimālais attālums no valsts autoceļa A6 ass - 100 m, Salaspils pilsētā - 60 m no autoceļa ass;

- Virszemes būvju minimālais attālums no dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslas - 25 m, ārpus pilsētas – ne mazāk par 100 metriem katrā pusē no malējās sliedes.

Mazstāvu apbūves teritorijās zemes vienību aizliegts norobežot ar žogu, izņemot zemes vienību ar pirmsskolas izglītības iestāžu ēku, viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvi.