• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

Atpakaļ
Nekustamais īpašumsPašvaldības
Kadastrs80110030318
AdreseMiera iela 2/1, Salaspils, Salaspils novads
Piebraucamais ceļšGrunts
VietaPilsēta
Platība2.0044
IzmantošanaPubliskās apbūves teritoija
Kadastra vērtība2385 EUR

Inženierkomunikācijas
Ir iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Ir pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

Atrašanās vieta
Zemes gabals atrodas Salaspils pilsētā, Ziemeļu - Austrumu daļā (pie Salaspils stacijas) un robežojas ar Miera ielu. Attālums līdz A4 – 3,1 km, līdz A6 – 2 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 2,3 km.

Piekļuve
Zemes gabalam ir piekļuve no pašvaldības īpašumā esošās Miera ielas, kas ir ar asfalta segumu.

Sabiedriskais transports
Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 0,4 km (maršrutā Miera iela - Rīgas iela), autobuss – 0,4 km.

Apraksts

Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu. Uz zemes gabala ir koki un krūmi.

Publiskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:
- biroju ēku būvniecība;
- mazumtirdzniecības ēku un būvju (piemēram, mazumtirdzniecības centri, universālveikali, atsevišķi veikali, zāles, kas tiek izmantotas gadatirgiem, izsolēm un izstādēm, apjumtie tirgi vai tirgus paviljoni, u.tml.) būvniecība;
- satiksmes un sakaru ēkas būvniecība;
- vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietu būvniecība;
- automašīnu stāvlaukumu būvniecība;
- ēku plašizklaides pasākumiem būvniecība;
- muzeju vai bibliotēku ēku būvniecība;
- pirmsskolas izglītības iestāžu ēku būvniecība;
- skolu, universitāšu un zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku būvniecība;
- ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēku būvniecība;
- kulta ēku būvniecība;
- policijas un ugunsdzēšanas dienestu ēku būvniecība;
- sporta ēku būvniecība;
- sporta būvju, izņemot auto un moto trases, vai arī zirgu jāšanas sporta trases būvniecība;
- restorāna, kafejnīcas vai bāra ēkas būvniecība;
- citu publiskās nozīmes objektu būvniecība;

Publiskās apbūves teritorijā ievēro šādas apbūves prasības:
- no jauna veidojamās zemes vienības platība ir ne mazāka kā 2000 m2
- zemes vienības minimālā fronte ir 15 metr
- apbūves maksimālais augstums 15 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem);
- maksimālais stāvu skaits - 4 stāvi;
- zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte nepārsniedz 150%;
- brīvā teritorija – 10% no zemes vienības platības;
- brīvā teritorija, ja zemes vienībā pirmsskolas ēkām ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību;
- būvlaide no ielas sarkanās līnijas - 3 metri;
- būvlaide no maģistrālās ielas sarkanās līnijas - 6 metri;
- zemes vienību aizliegts norobežot ar žogu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas, kulta ēkas vai skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas.

Nosakot atļauto žoga augstumu, piemēro Salaspils teritorijas izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu 22. punkta prasības.

Tehniskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:

- sakaru ēkas, stacijas, termināļa un ar tiem saistīto ēku būvniecība;
- garāžu ēku būvniecība;
- elektroenerģijas apgādes ēku, katlumāju, sūkņu un kompresoru staciju ēku, ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēku, slēgto transformatoru apakšstaciju ēku, gāzes regulēšanas staciju, gāzes mērīšanas staciju, gāzes savākšanas punktu būvniecība;
- ūdens, naftas, gāzes un citu šķidro ķīmisko vielu rezervuāru, bunkuru un silosu graudiem, cementam un citām sausām beramām vielām, saldētavu un citu specializētās noliktavu būvniecība;
- rūpnieciskās ražošanas ēkas, kas paredzēta auto remonta darbnīcām, vai auto mazgātuvei, būvniecība;
- visu veidu inženierbūves.

Tehniskās apbūves teritorijās apbūves maksimālais augstums 12 metri, ja attiecīgās būvniecībai izvirzītās tehniskās prasības neparedz lielāku būves maksimālo augstumu.