• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

Atpakaļ
Nekustamais īpašumsPašvaldības
Kadastrs80110020023
AdreseBez adreses, Salaspils pag., Salaspils nov.
Piebraucamais ceļšAsfalts
VietaPilsēta
Platība5.0951
IzmantošanaRūpnieciskās apbūves teritorija un Mežu teritorija
Kadastra vērtība7062.00 EUR

Inženierkomunikācijas
Nav iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Nav pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

Atrašanās vieta
Zemes gabals atrodas Salaspils novadā, Ziemeļu daļā (pie pilsētas robežas) un robežojas ar Lazdu ielu (asfalta segums). Attālums līdz A4 – 6 km (virzienā Saurieši – A4), līdz A6 - 3,2 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 3,5 km.

Piekļuve
Zemes gabalam ir izveidota iebrauktuve no pašvaldības īpašumā esošās Lazdu ielas, kas ir ar asfaltbetona segumu.

Sabiedriskais transports
Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 2 km, autobuss – 1 km.

Apraksts

Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu. Uz zemes gabala ir mežs. Daļai zemes gabala funkcionālais zonējums ir noteikts kā Mežu teritorijas, ko iespējams mainīt izstrādājot lokālplānojumu.

Rūpnieciskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:

- rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība;

- rezervuāru, bunkuru, silosu un noliktavu ēku;

- elevatoru – noliktavu uzņēmumu būvju būvniecība;

- automašīnu stāvlaukumu būvniecība;

- rūpnieciskās ražošanas ēku, kas paredzētas auto remonta darbnīcām, vai auto mazgātuvei, būvniecība;

Rūpnieciskās apbūves teritorijā ievēro šādas apbūves prasības:

- apbūves maksimālais augstums 15 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem), ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu augstumu;

- maksimālais stāvu skaits – 4 stāvi, ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu būves veidošanas principu;

- zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte nepārsniedz 150%;

- brīvā teritorija - 10% no zemes vienības platības;

Rūpnieciskās apbūves teritorijā zemes vienību atļauts norobežot ar blīvu necaurredzamu žogu, kura augstums nepārsniedz 2.2 metri.

 

Noteikumi mežu teritorijām:

Mežu teritorijā atļauts būvēt: ar mežsaimniecību saistītas ēkas un inženierbūves; ar medniecību, t.sk. arī ar savvaļas sugu dzīvnieku turēšanu saistītas inženierbūves;  vienā zemes vienībā vienas viesnīcas, restorāna, kafejnīcas un bāra ēkas būvniecība, kuras kopējā platība nepārsniedz 400 m² un ne vairāk kā diviem virszemes stāviem ar jumta izbūvi;  ar tūrismu saistītas inženierbūves.

Mežu teritorijās - joslās gar autoceļiem, izstrādājot detālplānojumu, ir pieļaujama mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekta, t.sk. degvielas uzpildes stacijas būvniecība. Mežu teritorijās zemes vienību aizliegts norobežot ar žogu, izņemot zemes vienību vai tās daļu, kurās paredzēta savvaļas sugu dzīvnieku turēšana.