• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Jaunumi

PLĀNOTA PAŠVALDĪBAS CEĻA C51 PĀRBŪVE

Salaspils novada pašvaldība 2019.gadā plāno iesniegt Lauku atbalsta dienestā projekta pieteikumu „Pašvaldības autoceļu būvniecība un pārbūve Salaspils novadā”, kas paredz pašvaldībai piederoša ceļa C51 “Šķirotava-Saurieši-Granīta iela” pārbūvi un jauna posma izbūvi kopā 1,3 km garumā. Ceļa izbūves un pārbūves darbus plānots veikt 2019.gadā.

Šis ceļš atrodas Salaspils novada Acones ciemā un nodrošina piekļuvi 25 nekustamajiem īpašumiem un 14 uzņēmumiem ar kopējo apgrozījumu ~ 35 milj.euro gadā, kuri nodrošina 285 darba vietas.

Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu kopējā ceļa pārbūves un izbūves summa plānota 722 548.97 euro apmērā, no kuriem 400 000 euro plānots segt no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.