• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

 • Lai veidot sekmīgu un konstruktīvi sadarbību starp Jums kā potenciālo sadarbības partneri un Salaspils novada pašvaldību, aicinām sazināties ar Salaspils novada pašvaldības kontaktpersonām, lai apspriestu Jūsu piedāvātās uzņēmējdarbības attīstības idejas un iespējas attiecīgajā zemes vienībā. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt sadaļā “Kontakti”.

 • Foto Nekustamais īpašums Kadastrs Adrese Piebraucamais ceļš Vieta Platība Izmantošana Kadastra vērtība
  Pašvaldības 80310010064 Brīvnieki 6, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov. Asfalts Ciems 1.72 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 11376 EUR
  Pašvaldības 80110040104 Gaismas iela 14C, Salaspils Grunts Pilsēta 0.46 ha Dabas un apstādījumu teritorija 321 EUR
  Pašvaldības 80110040107 Gaismas iela 14E, Salaspils Grunts Pilsēta 1.06 Dabas un apstādījumu teritorija 57538 EUR
  Pašvaldības 80310010702 Granīta iela 33 k-8, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov. Grants/šķembas Ciems 0.59 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 88 EUR
  Pašvaldības 80110030042 Krasta iela 2, Salaspils Asfalts Pilsēta 6.86 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 226526 EUR
  Pašvaldības 80110030151 Krasta iela 2/1, Salaspils Asfalts Pilsēta 2.5 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 91098 EUR
  Pašvaldības 80110030289 Miera iela 30B, Salaspils Asfalts Pilsēta 0.68 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 33879 EUR
  Pašvaldības 80110030165 Miera iela 30E, Salaspils Asfalts Pilsēta 1.32 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 54127 EUR
  Pašvaldības 80110020413 Rīgas iela 123, Salaspils pag., Salaspils nov. Asfalts Pagasts 95.11 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija un Mežu teritorija 221029 EUR
  Pašvaldības 80110020409 Rīgas iela 115 k-5, Salaspils Grants/šķembas Pilsēta 0.67 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 33929 EUR
  Pašvaldības 80310070399 Bez adreses, Salaspils pag., Salaspils nov. Asfalts Pagasts 77.38 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija un Mežu teritorija 101180 EUR
  Pašvaldības 80110040198 Zvanu iela (bez Nr.), Salaspils Grants/šķembas Pilsēta 1.10 ha Rūpnieciskās apbūves teritorija 58272 EUR