• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

 • Lai veidot sekmīgu un konstruktīvi sadarbību starp Jums kā potenciālo sadarbības partneri un Salaspils novada pašvaldību, aicinām sazināties ar Salaspils novada pašvaldības kontaktpersonām, lai apspriestu Jūsu piedāvātās uzņēmējdarbības attīstības idejas un iespējas attiecīgajā zemes vienībā. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt sadaļā “Kontakti”.

 • Atpakaļ
  Nekustamais īpašumsPašvaldības
  Kadastrs80110040198
  AdreseZvanu iela (bez Nr.), Salaspils
  Piebraucamais ceļšGrants/šķembas
  VietaPilsēta
  Platība1.10 ha
  IzmantošanaRūpnieciskās apbūves teritorija
  Kadastra vērtība58272 EUR

  Inženierkomunikācijas
  Nav iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Nav pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
  Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

  Atrašanās vieta
  Zemes gabals atrodas Salaspils pilsētā, Dienvidu-Austrumu daļā (pie pilsētas robežas) un robežojas ar Zvanu ielu. Attālums līdz A4 - 1,9 km, līdz A6 - 4,8 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 2,4 km.

  Piekļuve
  Zemes gabalam ir piekļuve no pašvaldības īpašumā esošās Zvanu ielas, kas ir ar uzbērtu drupinātā asfalta segumu un grunts segumu. Līdz Zemeņu ielai ir nodrošināta piekļuve pa Gaismas ielu (asfaltbetona segums) un Zemeņu ielu (daļēji asfaltbetona un daļēji šķembu segums).

  Sabiedriskais transports
  Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 1,8 km (maršrutā Gaismas iela - Līvzemes iela - Miera iela), autobuss – 0,85 km.

  Apraksts

  Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu un daļēji ar zemes uzbērumiem/vaļņiem. Uz zemes gabala ir koki un krūmi.

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:

  - rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība;

  - rezervuāru, bunkuru, silosu un noliktavu ēku;

  - elevatoru – noliktavu uzņēmumu būvju būvniecība;

  - automašīnu stāvlaukumu būvniecība;

  - rūpnieciskās ražošanas ēku, kas paredzētas auto remonta darbnīcām, vai auto mazgātuvei, būvniecība;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā ievēro šādas apbūves prasības:

  - apbūves maksimālais augstums 15 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem), ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu augstumu;

  - maksimālais stāvu skaits – 4 stāvi, ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu būves veidošanas principu;

  - zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte nepārsniedz 150%;

  - brīvā teritorija - 10% no zemes vienības platības;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā zemes vienību atļauts norobežot ar blīvu necaurredzamu žogu, kura augstums nepārsniedz 2.2 metri.