• INVESTĪCIJAS SALASPILS NOVADĀ

Investīciju katalogs

 • Lai veidot sekmīgu un konstruktīvi sadarbību starp Jums kā potenciālo sadarbības partneri un Salaspils novada pašvaldību, aicinām sazināties ar Salaspils novada pašvaldības kontaktpersonām, lai apspriestu Jūsu piedāvātās uzņēmējdarbības attīstības idejas un iespējas attiecīgajā zemes vienībā. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt sadaļā “Kontakti”.

 • Atpakaļ
  Nekustamais īpašumsPašvaldības
  Kadastrs80110030289
  AdreseMiera iela 30B, Salaspils
  Piebraucamais ceļšAsfalts
  VietaPilsēta
  Platība0.68 ha
  IzmantošanaRūpnieciskās apbūves teritorija
  Kadastra vērtība33879 EUR

  Inženierkomunikācijas
  Ir iespēja pieslēgties SIA “Salaspils Siltums” siltumapgādes tīkliem. Ir pieslēguma iespējas PSIA "Valgums-S" ūdens un kanalizācijas tīkliem.
  Lai uzzināt par pieslēgšanās iespējām elektrībai ir jānosūta elektronisks pieteikums AS “Sadales tīkls” mājaslapā – www.sadalestikls.lv

  Atrašanās vieta
  Zemes gabals atrodas Salaspils pilsētā, Ziemeļu-Austrumu daļā (pie pilsētas robežas) un robežojas ar pašvaldības īpašumu ar kadastra nr. 80110030048, kurš robežojas ar Miera ielu (asfalta segums). Attālums līdz A4 – 1,9 km, līdz A6 - 3,3 km, līdz Salaspils pilsētas centram – 3,5 km.

  Piekļuve
  Zemes gabalam ir izveidota iebrauktuve no pašvaldības īpašumā esošās Miera ielas, kas ir ar asfaltbetona segumu.

  Sabiedriskais transports
  Dzelzceļa stacija “Salaspils” – 2 km, autobuss – 0,9 km.

  Apraksts

  Zemes gabals ir ar daļēji līdzenu reljefu. Uz zemes gabala ir koki un krūmi. Uz zemes gabala atrodas betona pamati.

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā katrā zemes vienībā atļauta vienas vai vairāku:

  - rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība;

  - rezervuāru, bunkuru, silosu un noliktavu ēku;

  - elevatoru – noliktavu uzņēmumu būvju būvniecība;

  - automašīnu stāvlaukumu būvniecība;

  - rūpnieciskās ražošanas ēku, kas paredzētas auto remonta darbnīcām, vai auto mazgātuvei, būvniecība;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā ievēro šādas apbūves prasības:

  - apbūves maksimālais augstums 15 metri no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz jumta korei vai parapeta augšējai malai (savietotajiem jumtiem), ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu augstumu;

  - maksimālais stāvu skaits – 4 stāvi, ja tehnoloģiskā nepieciešamība nenosaka citu būves veidošanas principu;

  - zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte nepārsniedz 150%;

  - brīvā teritorija - 10% no zemes vienības platības;

  Rūpnieciskās apbūves teritorijā zemes vienību atļauts norobežot ar blīvu necaurredzamu žogu, kura augstums nepārsniedz 2.2 metri.